Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 22.03.2018 18:00 hod. Ondřejovo modlitební stání (Velké povečeří s kánonem sv. Ondřeje Krétského)  
         
Pátek 23.03.2018 18:00 hod. Liturgie předem posvěcených Darů  
         
Sobota 24.03.2018 18:30 hod. Akathist přesvaté Bohorodici  
    následuje Večerní bohoslužba  
         
Neděle 25.03.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Basila Velikého  
      5. NEDĚLE VELKÉHO PŮSTU - CTIHODNÉ MARIE EGYPTSKÉ  
      Řehoř (Dvojeslov), světitel, papež římský  
      Simeon Nový Theolog, ctihodný  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

Poslední videa

 • NEBESKÝ ŽEBŘÍK. Promluva na sv. liturgii 4. neděle Velkého půstu - ctihodného Jana Sinajského - Klimaka v kapli sv. Rostislava 18. 3. 2018.

   
 • ZNAMENÍ BLÁZNOVSTVÍ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle Velkého půstu - uctívání sv. Kříže v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 11. 3. 2018.

   
 • "SYNU, ODPOUŠTĚJÍ SE TI HŘÍCHY". Promluva na sv. liturgii 2. neděle Velkého půstu - sv. Řehoře Palamy v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 4. 3. 2018.

   
 • PRAVDA A LEŽ - OSLAVA PRAVOSLAVÍ. Promluva na sv. liturgii 1. neděle Velkého půstu v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 25. 2. 2018.

   
 • NEDĚLE SYROPUSTNÍ -ADAMOVO VYHNÁNÍ. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 18. 2. 2018.