Pořad bohoslužeb

Středa 26.09.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Čtvrtek 27.09.2018 08:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ   
         
Sobota 29.09.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
      Sobota po Povýšení  
         
Neděle 30.09.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      18. NEDĚLE PO 50nici  
      Neděle po Povýšení  
      Sofie a její dcery Věra, Naděžda a Ljuba, mučednice  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

27. 5. 2018

SVATODUŠNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA NA HOŘE SV. KLIMENTA:

galerii si můžete prohlédnout ZDE:

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

Poslední videa

 • TOHO POSLOUCHEJTE! Promluva na sv. liturgii 12. neděle po Padesátnici - svátku Proměnění Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 19. 8. 2018.

   
 • TAK I OTEC MŮJ NEBESKÝ UČINÍ VÁM. Promluva na sv. liturgii 11. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava 12. 8. 2018.

   
 • A HLAS MŮJ USLYŠÍ. Promluva na svaté liturgii svátku svatých Sedmipočetníků a sv. velikomučedníka Pantelejmona na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 9. 8. 2018.

   
 • MODLITBOU A POSTEM. Promluva na sv. liturgii 10. neděle po Padesátnici v chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Ostravě 5. 8. 2018.

   
 • MALOVĚRNÝ, PROČ JSI POCHYBOVAL? Promluva na sv. liturgii 9. neděle po Padesátnici - přeneseného svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendáře na Metodějově výšině v Uherském Hradišti - Sadech 29. 7. 2018.