Pořad bohoslužeb

Úterý 14.02.2017 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
      Předsvátek Obětování  
         
Středa 15.02.2017 09:00 hod. Sváteční bohoslužba  
      OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ  
         
Sobota 18.02.2017 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 19.02.2017 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba  
      NEDĚLE O STRAŠNÉM SOUDU  
      Vukol Smyrenský, světitel  
      Fotios, světitel, patriarcha konstantinopolský  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

  

  

 

  

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

28. 10. 2016

Chrámový svátek ve Střílkách:

                

 

Záznam promluvy mitr. prot. Petra Klokočky na sváteční bohoslužbě:

 

Poslední audio nahrávky

05. 02. 2017

 

 Neděle celného a fariseje, svátek světitele mučedníka Klimenta Ankýrského - záznam promluvy protojereje Serafíma (Tomečka) na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

01. 01. 2017


 

 28. neděle po sv. Padesátnici - Neděle svatých otců, svátek sv. mučedníka Bonifáce - záznam promluvy o. Olega Munteana na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

25. 12. 2016

 

 27. neděle po sv. Padesátnici - Neděle praotců, svátek světitele Spyridona Divotvorce, biskupa trimifuntského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední videa

"O smrti starého člověka" - promluva na sv. liturgii neděle po Bohozjevení 22. 1. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

Beseda otce prot. Petra Klokočky v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 20. 1. 2017 na téma "Slovanská liturgie na Velké Moravě".

19. 1. 2017

Promluva na sv. liturgii ve Svátek Zjevení Páně - Theofanie - v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

14. 1. 2017

Promluva na sváteční bohoslužbě v kostele sv. Jana Křtitele na Modré u Velehradu v den svátku Obřezání Páně a sv. Basila Velkého.

30. 12. 2016

Přednáška prot. Serafíma Tomečka v kapli sv. Ivana Českého ve Zlíně 30. 12. 2016 na téma "Proskomidie".