Pořad bohoslužeb

Sobota 03.12.2016  19:00 hod.  Večerní bohoslužba
      Předsvátek Uvedení
       
Neděle 04.12.2016 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba
      24. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
      UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

...je to blíže a blíže. Jsme připraveni?

    

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední audio nahrávky

04. 12. 2016

 

 24. neděle po sv. Padesátnici, svátek Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu - záznam promluvy na sváteční bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

27. 11. 2016

 

 23. neděle po sv. Padesátnici, svátek apoštola Filipa, svátek světitele Řehoře Palamy, archiepiskopa soluňského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

22. 11. 2016

  

 22. neděle po sv. Padesátnici, svátek 33 mučedníků melitinských, svátek ctihodného Lazara Galisijského, divotvorce - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední aktuality

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

28. 10. 2016

Chrámový svátek ve Střílkách:

                

 

Záznam promluvy mitr. prot. Petra Klokočky na sváteční bohoslužbě:

 

07. 08. 2016

Oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman:

      

 

Záznam promluvy na bohoslužbě: