Pořad bohoslužeb

Pondělí 14.01.2019 09:00 hod. Liturgie sv. Basila Velikého  
      OBŘEZÁNÍ PÁNĚ  
      Basil veliký, světitel, arcibiskup Caesaree Kappadocijské  
      Řehoř, světitel, biskup naziánský  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

Všem Vám, milí bratři a sestry, kteří jste se za nás modlili, kteří jste nám věnovali vzpomínku, podpořili nás finanční pomocí, utratili za nás dobré  slovo:                            

                                        DĚKUJEME!

                                        Pokoj Vám!

 

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

27. 5. 2018

SVATODUŠNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA NA HOŘE SV. KLIMENTA:

galerii si můžete prohlédnout ZDE:

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

Poslední videa

 • ANI MUČEDNICKOU SMRTÍ. Promluva na sv. liturgii 21. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 10. 2018.

   
 • NASTAL ČAS ĎÁBLA. Promluva na sv. liturgii 20. neděle po Padesátnici - svátku Záštity přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 14. 10. 2018.

   
 • A BUDETE SYNOVÉ NEJVYŠŠÍHO. Promluva na sv. liturgii 19. neděle po Padesátnici - o lásce k nepřátelům, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 10. 2018.

   
 • VÍRA - NADĚJE - LÁSKA. Promluva na sv. liturgii 18. neděle po Padesátnici, svátku mučednice Sofie a jejích dcer Věry, Naděždy a Ljubov v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 30. 9. 2018.

   
 • POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ. Promluva na sv. liturgii svátku Povýšení svatého Kříže Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 27. 9. 2018.