Pořad bohoslužeb

Středa 16.05.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Čtvrtek 17.05.2018 08:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
         
Sobota 19.05.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 20.05.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
     

7. NEDĚLE (PO PASŠE) - sv. 318 bohonosných otců        1. všeobecného sněmu

 
      Zjevení sv. Kříže na nebi nad Jerusalemem  
      Akakij, setník, mučedník  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

Poslední videa

 • PRAVOSLAVÍ S KOMFORTEM. Promluva na sv. liturgii 7. neděle (po Pasše), svátku svatých 318 Otců 1. všeobecného sněmu a Zjevení svatého Kříže nad Jerusalemem v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 20. 5. 2018.

   
 • NENEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 17. 5. 2018. Promluva na sv. liturgii svátku Nanebevstoupení Páně 17. 5. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

   
 • VĚŘÍM, PANE ! Promluva na sv. liturgii 6. neděle paschální - o slepém, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 5. 2018.

   
 • ŽIVÁ VODA - VELIKOMUČEDNÍK GEORGIJ. Promluva na sv. liturgii 5. neděle paschální - o Samaritánce, svátku velikomučedníka Gerorgije v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 6. 5. 2018.

   
 • OCHRNULÝ NÁROD. Promluva na sv. liturgii 4. neděle paschální - "o mrtvicí raněném" v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 29. 4. 2018.