Pořad bohoslužeb

Pondělí 19.02.2018 18:00 hod. Velké povečeří se čtením kánonu sv. Ondřeje Krétského  
         
Úterý 20.02.2018 18:00 hod. Velké povečeří se čtením kánonu sv. Ondřeje Krétského  
         
Středa 21.02.2018 18:00 hod. Velké povečeří se čtením kánonu sv. Ondřeje Krétského  
         
Čtvrtek 22.02.2018 18:00 hod. Velké povečeří se čtením kánonu sv. Ondřeje Krétského  
         
Pátek 23.02.2018 18:00 hod. Liturgie předem posvěcených Darů a kánon sv. Theodoru Tyronu  
         
Sobota 24.02.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 25.02.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Basila Velikého  
      1. NEDĚLE VELKÉHO PŮSTU - OSLAVA PRAVOSLAVÍ  
      Meletij, světitel, arcibiskup antiochijský  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

 

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

Poslední videa

 • NEDĚLE SYROPUSTNÍ -ADAMOVO VYHNÁNÍ. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 18. 2. 2018.

   
 • IKONA OKNO DO NEBE. Beseda protojereje Petra (Klokočky) v Mutěnicích 16. 2. 2018.

   
 • NEDĚLE STRAŠNÉHO SOUDU. Promluva na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 11. 2. 2018.

   
 • CELNÝ A FARISEUS. Promluva na sv. liturgii Neděle celného a farisea v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 28. 1. 2018.

   
 • O ZACHEOVI. Promluva na sv. liturgii 33. neděle po sv. Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 21. 1. 2018.