Pořad bohoslužeb

Pondělí 23.05.2016 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Úterý 24.05.2016 07:30 hod.  Sváteční bohoslužba
      Svatí apoštolům rovní Cyril a Metoděj
      apoštolé a učitelé Moravanů a Slovanů
       
Sobota 28.05.2016  19:00 hod.  Večerní bohoslužba
       
Neděle 29.05.2016 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba
      5. neděle paschální - o Samaritánce 
      Theodor Posvěcený, ctihodný

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí Franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

 

 

 


 

 

  

 

 


Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední audio nahrávky

15. 05. 2016

 

 3. neděle paschální - Svatých žen myronosic, svátek světitele Athanasia Velikého, patriarchy alexandrijského a sv. apoštolům rovného  Borise (po křtu Michala), knížete bulharského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

08. 05. 2016

 

 2. neděle paschální - o apoštolu Tomáši (Antipascha), svátek apoštola evangelisty Marka - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

24. 04. 2016

 

 Květná neděle - Vjezd Pána do Jerusalema, svátek světitele mučedníka Antipy, biskupa Pergamy asijské - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední aktuality

01. 05. 2016

 

Chrám svatého Sávy v New Yorku - Pascha 2016

21. 04. 2016

Mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory

 Jak uvádí portál www.vimaorthodoxias.gr dnes má v Kareji jednat mimořádné zasedání zdvojeného saboru Svaté Hory. Zdvojený sabor představují igumeni všech dvaceti monastýrů Svaté Hory zároveň se všemi dvaceti antiprosopy. Důvodem k mimořádnému zasedání zdvojeného saboru je přání monastýru Esfigmen obnovit jednotu s Církví. Mimořádného zasedání se má účastnit i delegace z Cařihradu metropolité Apostol, Amfilochij a Maxim. Přítomen má být rovněž guvernér Svaté Hory Aristos Kašmiroglu a zvláštní sekretář Ministerstva zahraničních věcí Řecka Statis Liantis.

Zdroj:

 

 

12. 07. 2015

 

Svátek Svatých a všechvalných, nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla:

 

 

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii: