Pořad bohoslužeb

Sobota 21.10.2017 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 22.10.2017 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      20. NEDĚLE PO PADESÁTNICI  
      Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu  
      Jakub Alfeův, apoštol  
      Abraham, praotec, spravedlivý a příbuzný jeho Lot  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Zvukový záznam  promluvy na sv. liturgii 18. neděle po sv. Padesátnici     

 

 

 

 

Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii 13. neděle po sv. Padesátnici

  

 

 Zvukový záznam promluvy na sv. liturgii 11. neděle po sv. Padesátnici - O nemilosrdném služebníku - svátek ctihodného Dometia     

 

         

                                          

                              

                                                       

                              

 

 

 

                              

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

28. 10. 2016

Chrámový svátek ve Střílkách:

                

 

Záznam promluvy mitr. prot. Petra Klokočky na sváteční bohoslužbě:

 

Poslední videa

 • Svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice  28. 08. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

   
 • Kázání na Hoře - liturgická oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 12. 08. 2017

   
 • Svatá liturgie pod širým nebem na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech 30. 07. 2017

   
 • Beseda otce protojereje Serafíma (Tomečka) na téma "Svatá liturgie - vznik, vývoj, výklad jednotlivých částí" v Poličce 6. 5. 2017

   
 • Beseda otce protojereje Nikolaje (Popova) na téma "Svaté tajiny a jejich vliv na duchovní růst křesťana" v Mutěnicích 31. 03. 2017