Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 27.10.2016 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Pátek 28.10.2016 10:00 hod. Sváteční bohoslužba
      Rostislav Moravský, kníže
      Chrámový svátek
       
Sobota 29.10.2016  19:00 hod.  Večerní bohoslužba
       
Neděle 30.10.2016 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba
      19. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
      Ozeáš, prorok
      Ondřej Krétský, mučedník, ctihodný

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

 

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední audio nahrávky

23. 10. 2016

  18. neděle po sv. Padesátnici, Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu, svátek sv. mučedníků Eulampia a Eulampie, svátek 26ti ctihodných  mučedníků zografských, svátek ctihodného Amvrosije Optinského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

16. 10. 2016

 

 17. neděle po sv. Padesátnici, svátek světitele mučedníka Dionysia Areopagitského, episkopa athenského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

14. 10. 2016

 

 Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov) - záznam promluvy na sváteční bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední aktuality

07. 08. 2016

Oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman:

      

 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

31. 07. 2016

Tradiční bohoslužba při příležitosti svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendaria (27. 07.) na Metodějové výšině v Uherském Hradišti - Sadech

(Počátek reportáže na 2:38) 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

(Zhoršená kvalita zvuku v důsledku silných poryvů větru na výšině !)

24. 05. 2016

Svátek svatých, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Moravanů a Slovanů