Pořad bohoslužeb

Pondělí 26.09.2016 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Úterý 27.09.2016 08:00 hod. Sváteční bohoslužba
      POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
       
Sobota 01.10.2016  19:00 hod.  Večerní bohoslužba
       
Neděle 02.10.2016 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba
      15. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
      Neděle po Povýšení
      Trofimus, Savvatij a Dorymedont, mučedníci

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

25. 09. 2016

Posvěcení nového katedrálního chrámu sv. Jovana Vladimíra v Baru (Černá Hora)

Obřad posvěcení vedl Jeho Svatost Patriarcha Jerusalemský a celé Palestiny Theofil Třetí

 

Fotografie z obřadu posvěcení chrámu si můžete prohlédnout ZDE 

 Videozáznam z obřadu posvěcení chrámu:

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední audio nahrávky

25. 09. 2016

 

 14. neděle po sv. Padesátnici, Neděle před Povýšením, Opuštění Narození přesvaté Bohorodice, svátek světitele mučedníka Autonomije, episkopa italského - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

21. 09. 2016

 

 NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE - záznam promluvy o. Olega Munteana na sváteční bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

18. 09. 2016

 

 13. neděle po sv. Padesátnici, svátek proroka Zachariáše a spravedlivé Alžběty, manželky jeho, rodičů sv. Jana Křtitele - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední aktuality

07. 08. 2016

Oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman:

      

 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

31. 07. 2016

Tradiční bohoslužba při příležitosti svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendaria (27. 07.) na Metodějové výšině v Uherském Hradišti - Sadech

(Počátek reportáže na 2:38) 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

(Zhoršená kvalita zvuku v důsledku silných poryvů větru na výšině !)

24. 05. 2016

Svátek svatých, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Moravanů a Slovanů