Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 18.08.2016 19:00 hod. Večerní bohoslužba
       
Pátek 19.08.2016 08:00 hod. Sváteční bohoslužba
      PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
       
Sobota 20.08.2016  19:00 hod.  Večerní bohoslužba
       
Neděle 21.08.2016 09:00 hod.  Nedělní bohoslužba
      9. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
      Emilián Vyznavač, světitel, episkop kyzičský

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední audio nahrávky

19. 08. 2016

 

 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - záznam promluvy na sváteční bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

14. 08. 2016

 

 8. neděle po sv. Padesátnici - svátek Vynášení uctívaných dřev životodárného Kříže Pána, svátek 7 mučedníků Makabejských - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

07. 08. 2016

 7. neděle po sv. Padesátnici, svátek Zesnutí spravedlivé Anny, matky přesvaté Bohorodice - záznam promluvy na nedělní bohoslužbě konané na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman při příležitosti svátku sv. Sedmipočetníků (připadá na 9. srpen). (Zhoršená kvalita záznamu pořízeného mobilním telefonem!)

 

Poslední aktuality

07. 08. 2016

Oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman:

      

 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

31. 07. 2016

Tradiční bohoslužba při příležitosti svátku sv. Sedmipočetníků dle západního kalendaria (27. 07.) na Metodějové výšině v Uherském Hradišti - Sadech

(Počátek reportáže na 2:38) 

Záznam promluvy na bohoslužbě:

(Zhoršená kvalita zvuku v důsledku silných poryvů větru na výšině !)

24. 05. 2016

Svátek svatých, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Moravanů a Slovanů