Pořad bohoslužeb

Sobota 26.05.2018 08:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      Metoděj a Cyril, apoštolům rovní, apoštolé a učitelé Moravanů a dalších Slovanů (přenesený svátek)  
    18:30 hod. Panychida  
    19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 27.05.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE  
      Isidor, mučedník  
    16:00 hod. Svatodušní večerní bohoslužba na Hoře sv. Klimenta  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

Poslední videa

 • PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE - BOHOLIDÉ. Promluva na svatodušní sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 27. 5. 2018.

   
 • CYRIL - METODĚJ A PANYCHIDA ZA ŽIVÉ. Promluva na sv. liturgii svátku svatých Cyrila a Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

   
 • PRAVOSLAVÍ S KOMFORTEM. Promluva na sv. liturgii 7. neděle (po Pasše), svátku svatých 318 Otců 1. všeobecného sněmu a Zjevení svatého Kříže nad Jerusalemem v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 20. 5. 2018.

   
 • NENEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 17. 5. 2018. Promluva na sv. liturgii svátku Nanebevstoupení Páně 17. 5. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

   
 • VĚŘÍM, PANE ! Promluva na sv. liturgii 6. neděle paschální - o slepém, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 5. 2018.