Pořad bohoslužeb

Sobota 16.09.2017 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 17.09.2017 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      15. NEDĚLE PO PADESÁTNICI  
      Vavylos, mučedník, světitel  
      sv. Bohavidoucí prorok Mojžíš  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

                                                      

                                          

                              

                                                       

                              

 

Krátká reportáž ze sv. liturgie na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti- Sadech dne 30. 07. 2017, kterou jsme sloužili v čest svátku svatých Sedmipočetníků, sv. velikomučednice Mariny a sv. Otců šesti všeobecných sněmů. Začátek na 08:58 stopáže:

                              http://www.tvnoe.cz/video/13491

 

                              

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

28. 10. 2016

Chrámový svátek ve Střílkách:

                

 

Záznam promluvy mitr. prot. Petra Klokočky na sváteční bohoslužbě:

 

Poslední audio nahrávky

15. 02. 2017

 

 Svátek Obětování Páně - záznam promluvy na sváteční liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

05. 02. 2017

 

 Neděle celného a fariseje, svátek světitele mučedníka Klimenta Ankýrského - záznam promluvy protojereje Serafíma (Tomečka) na sv. liturgii v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

01. 01. 2017


 

 28. neděle po sv. Padesátnici - Neděle svatých otců, svátek sv. mučedníka Bonifáce - záznam promluvy o. Olega Munteana na nedělní bohoslužbě v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

 

Poslední videa

Svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice  28. 08. 2017 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách

Kázání na Hoře - liturgická oslava svátku sv. Sedmipočetníků na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman 12. 08. 2017

Svatá liturgie pod širým nebem na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech 30. 07. 2017

Beseda otce protojereje Serafíma (Tomečka) na téma "Svatá liturgie - vznik, vývoj, výklad jednotlivých částí" v Poličce 6. 5. 2017

Beseda otce protojereje Nikolaje (Popova) na téma "Svaté tajiny a jejich vliv na duchovní růst křesťana" v Mutěnicích 31. 03. 2017