Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 09.08.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého - na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman - pouť  
      Svatí Sedmipočetníci a Pantelejmon, velikomučedník  
         
Sobota 11.08.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 12.08.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého   
      11. NEDĚLE PO 50nici -  o nemilosrdném služebníku  
      Silas, Siluan, Kriskentij, Epenetus a Andronik, apoštolé ze sedmdesáti  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

27. 5. 2018

SVATODUŠNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA NA HOŘE SV. KLIMENTA:

galerii si můžete prohlédnout ZDE:

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

Poslední videa

 • VĚŘÍTE, ŽE TO MOHU UČINIT? Promluva na sv. liturgii 7. neděle po Padesátnici, svátku Položení roucha přesvaté Bohorodice ve Vlachernách, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 15. 7. 2018.

   
 • A BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU... Promluva na sv. liturgii svátku slavných a všechvalných, nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 12. 07. 2018.

   
 • ODPUŠTĚNY JSOU TVOJE HŘÍCHY! Promluva na sv. liturgii 6. neděle po Padesátnici - o uzdravení mrtvicí raněného - v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 8. 7. 2018.

   
 • OBRAŤTE SE A ČIŇTE POKÁNÍ!  Promluva na sv. liturgii svátku sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 7. 2018.

   
 • PANE, JDI RADĚJI ODE MNE PRYČ! Promluva na sv. liturgii 5. neděle po Padesátnici v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 1. 7. 2018.