Pořad bohoslužeb

Sobota 13.10.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 14.10.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      20 NEDĚLE PO 50nici - o vzkříšení mládence  
      Záštita přesvaté Bohorodice  
      Ananiáš, apoštol ze 70ti  
      Roman Sladkopěvec, ctihodný  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

27. 5. 2018

SVATODUŠNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBA NA HOŘE SV. KLIMENTA:

galerii si můžete prohlédnout ZDE:

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

Poslední videa

 • NASTAL ČAS ĎÁBLA. Promluva na sv. liturgii 20. neděle po Padesátnici - svátku Záštity přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 14. 10. 2018.

   
 • A BUDETE SYNOVÉ NEJVYŠŠÍHO. Promluva na sv. liturgii 19. neděle po Padesátnici - o lásce k nepřátelům, v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 7. 10. 2018.

   
 • VÍRA - NADĚJE - LÁSKA. Promluva na sv. liturgii 18. neděle po Padesátnici, svátku mučednice Sofie a jejích dcer Věry, Naděždy a Ljubov v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 30. 9. 2018.

   
 • POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ. Promluva na sv. liturgii svátku Povýšení svatého Kříže Páně v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 27. 9. 2018.

   
 • Ó, ŽENO, VELIKÁ JE VÍRA TVÁ! Promluva na sv. liturgii 17. neděle po Padesátnici - o víře ženy kananejské, v Mutěnicích 23. 9. 2018.