Pořad bohoslužeb

Sobota 21.04.2018 19:00 hod. Večerní bohoslužba  
         
Neděle 22.04.2018 09:00 hod. Liturgie sv. Jana Zlatoústého  
      3. NEDĚLE - PASCHÁLNÍ - svatých žen myronosic  
      Eupsychos, mučedník  

Není - li uvedeno jinak, konají se všechny bohoslužby v kapli sv. Rostislava

Pozvánky a informace

 

Upozornění:

Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje,
nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích.

Poslední aktuality

28. 10. 2017

Liturgická oslava výročí 10 let od otevření kaple sv. Rostislava ve Střílkách - chrámový svátek:

              

17. 12. 2016

Svátek velikomučednice Barbory v Ostravě:

       

Záznam promluvy na sv. liturgii:

05. 11. 2016

Svátek svatého slavného velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého na Hoře svatého Klimenta u Osvětiman:

       

Proč by měli Moravané slavit svátek svatého velikomučedníka Dimitrije Soluňského, myrotočivého?

Mučedníci jsou Kristu obzvláště blízcí. My, kteří nejsme schopni takové lásky k Ježíši jako oni, můžeme dojít Kristova požehnání skrze naši úctu k mučedníkům. Kristus žehná těm, kdo ctí a vzývají svaté mučedníky. Zvláštní místo mezi mučedníky zaujímají velikomučedníci, mezi které patří i svatý Dimitrij. Pro nás, pravoslavné v našich krajích, je úcta ke svatému Dimitriji součástí dědictví, které jsme převzali od našich učitelů a prosvětitelů, duchovních otců Cyrila a Metoděje. Svatý arcibiskup Metoděj zakončil pozemskou misi mezi Moravany sloužením děkovné svaté liturgie právě v den svatého velikomučedníka Dimitrije. Naši otcové měli k patronu rodného města obzvláštní úctu a my bychom je měli ve všem napodobovat.

Krátký životopis velikomučedníka Dimitrije můžete přečíst ZDE

Záznam promluvy na sváteční bohoslužbě:

Poslední videa

 • MYRONOSICE A SV. METODĚJ. Promluva na sv. liturgii 3. neděle paschální - svatých žen myronosic a vzpomínka na sv. arcibiskupa Metoděje v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 22. 4. 2018.

   
 • O TAJNÝCH NEMOCECH DUŠE -  II. část. Beseda protojereje Klimenta (P. Koutného) v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 13. 4. 2018.

   
 • KRISTUS V HROBĚ. Promluva na sv. liturgii Velké soboty, svátku Zvěstování přesvaté Bhorodice v kapli sv. Rostislava 7. 4. 2018.

   
 • HOSANA! Promluva na sv. liturgii Květné neděle 1. 4. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.

   
 • OD NEVĚSTKY KE SVĚTICI. Čtení životopisu ctihodné Marie Egyptské na sv. liturgii 5. neděle Velkého půstu 25. 3. 2018 v kapli sv. Rostislava ve Střílkách.