Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

Dne 4. listopadu 2007 v 10:00 hod. byla v nově vybudované domovní kapli svatého Rostislava ve Střílkách sloužena první slavnostní archijerejská liturgie za přítomnosti arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v Českých zemích vladyky Simeona. Liturgie se zúčastnili místní občané i hosté z jiných pravoslavných církevních obcí. Do duchovenské služby žalmisty pro pravoslavnou církevní obec byl vysvěcen bratr František Jan. Přejme mu pro tuto službu hojnost Božího požehnání!

 

Článek o návštěvě naší delegace v Srbsku v srpnu 2007  (vyňato z letošního 5. čísla  časopisu Šumadijské eparchie "Kalenič") můžete přečíst v srbštině zde.