Tři léta hamby Západu

19. února 2011

Tři léta hanby západní demokracie v Evropě
 

17. února uplynula tři léta od vyhlášení deklarace o samostatnosti Kosova prozatímním vedením jižní srbské

provincie. Včera to byly tři roky od uznání samostatnosti Kosova prvními státy. Vůbec první byl Afghánistán.

Mezi prvními pak U.S.A. a Anglie. Aby naše politická elita nezůstala příliš dlouho pozadu, ujela do ústraní, aby

tam poklekla před vůlí mocných tohoto světa, a tím před jeho knížetem, otcem lži, starým hadem a vrahem

lidí.  O tom čtěte zde. Nikdo by se neměl nechat obelstít, že šlo "jen o politický mezinárodní akt". Nikoliv!

Bylo to skutečné poklonění se pánu temnoty, vzdání holdu a vyjádření loyality. Tedy "obřad" veskrze

duchovní. Smrad po této duchovní perverzi se nerozptýlil. Pravda, dnešní společenský (i mediální)

meinstream se ubírá poněkud stranou těchto událostí. To, bohužel, není nikterak překvapivé, ovšem ani

dobré pro naši kdysi křesťanskou Evropu, ani pro náš kdysi křesťanský národ. Kdo spí, tomu to nevadí.

Probudíme se?

Zde jsou obrázky z tradiční demonstrace 17. února v Praze (a Morava?...):